Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

                                 SƠN TRÀ RESORT
 Địa chỉ: Bãi Nam - Bãi Con, Đường Hoàng Sa, Bán Đảo
                Sơn Trà, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà,
                Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Tel:       (+84) 236 3 924 924 --- Hotline: (+84) 0345.924.925
 Email:   info@sontraresort.com.vn
 Web:     www.sontraresort.com.vn

Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

                                 SƠN TRÀ RESORT
 Địa chỉ: Bãi Nam - Bãi Con, Đường Hoàng Sa, Bán Đảo
                Sơn Trà, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà,
                Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Tel:       (+84) 236 3 924 924 --- Hotline: (+84) 0345.924.925
 Email:   info@sontraresort.com.vn
 Web:     www.sontraresort.com.vn
Check In Date:
Check Out Date:
Adults per room: Children :
Access code/IATA code :
Cancel Options/Languages
Đặt phòng
Đặt phòng
Hotline: (+84) 0345.924.925