Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

                                   SƠN TRÀ RESORT

 Địa chỉ:     Bãi Nam - Bãi Con, Đường Hoàng Sa, Bán Đảo Sơn Trà, Phường
                    Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Tel:          (+84) 236 3 924 924 --- Hotline: (+84) 0345 924 925
 Fax:         (+84) 236 3 924 934
 Email:      info@sontraresort.com.vn
 Web:        www.sontraresort.com.vn

Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

                                   SƠN TRÀ RESORT

 Địa chỉ:     Bãi Nam - Bãi Con, Đường Hoàng Sa, Bán Đảo Sơn Trà, Phường
                    Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Tel:          (+84) 236 3 924 924 --- Hotline: (+84) 0345 924 925
 Fax:         (+84) 236 3 924 934
 Email:      info@sontraresort.com.vn
 Web:        www.sontraresort.com.vn
Check In Date:
Check Out Date:
Adults per room: Children :
Access code/IATA code :
Cancel Options/Languages
Đặt phòng
Đặt phòng
Hotline: (+84) 0345 924 925